Een orgel in Antwerpen
 
Home
Vorig niveau
Cantate
Orgel-preek
inhuldigingsconcert
Muzische taal
Avondgebeden

Tussen september 2005 en januari 2010 vond er elke maand een 'muzikaal avondgebed' plaats in de kerk aan de Bexstraat. Tussen de 5 en 15 mensen kwamen meebidden in de stilte rond het orgel.

Enkele liturgiebladen om een beeld te krijgen kunt u hier downloaden (pdf):

 

Avondgebed, nachtgedachten

Deze dag is tot een eind gekomen.
Over de aarde verspreidt zich het donker,
nu de zon in het westen is ondergegaan.
Alle dingen keren terug tot hun oorsprong.

Uit de veelheid hebben wij ons losgemaakt
om ons te keren tot onszelf,
ons te keren tot U,
die de bron van ons leven wilt zijn.

Wij brengen U wat in ons is:
gedachten en zorgen,
vragen en angsten,
vreugde, verlangen en dank.
Wil het raken met uw zuiverende nabijheid.

Alle dingen mogen komen en gaan in de stilte - emoties en beelden, ze trekken ons voorbij.
En als het denken even is vertrokken,
opent in de leegte zich ons hart.

Dat het duister ons niet zal verschrikken,
zo bidden wij nu,
dat het een geleide mag worden
op de weg naar U toe:
uw beschermende aanwezigheid
als een engel om ons heen.

Geef Gij het uw beminden in de slaap.
Gij die zegent met vrede.